top of page
USTKAT WIX MARKA EXPORT-26.jpg

GAGİAD - Gaziantep Genç İş Adamları Derneği

Kurumsal Kimlik Tasarımı + Basılı / Dijital Ürünler

GAGİAD Anayasamızda belirlenen esaslar çerçevesinde, Atatürk ilkelerinin ışığı altında, Türkiye’nin demokratik ve planlı bir düzen içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimine, Gaziantepli sanayici ve iş adamları olarak katkıda bulunmak, genç sanayici ve iş adamlarının sorumluluklarını arttırmak ve dayanışma ruhunu geliştirmek yolu ile toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulan bir dernektir.

bottom of page